Derma

ATMOCLOB-GM

Clobetasol Propionate u.s.p 0.05% w/w, Neomycin Sulphate i.p 0.5% w/w And Combinations


42
ATMODENT 50GM

Potassium Nitrate bp 3% w/w, Sodium Fluoride i.p 0.2% w/w65
ATMOFINE 15GM

Ofloxacin ip 0.75% w/v, Ornidazole ip 2.0% w/w Terbinafine Hydrochloride ip 1.00% w/w And Combinations


72
ATMODRUFF

ketoconazole 2 % w/v
149